Kunstiteosed

Väli on siinkohal kahetähenduslik — olles nii konkreetne füüsiline ruum, mis meid ümbritseb, kui ka saar asjadevahelises võrgustikus – Internetis. Asjad sellel väljal, olles avatud suhtlusele, toimivad ühtlasi ka söödana automatiseeritud protsessidele, robotitele, millede kontakti otsimise motiivid on üldjuhul teadmata, spekuleeritavad, kuid läbipaistmatud. Iga päring robotilt, justkui võrgu puudutus, orienteerib maamõõtja kolmjala ilmakaarde, peegeldades valgust tagasi geograafilisse suunda, kust tema poole pöörduti.

Teost esitleti 2018. aasta “Metsikud bitid” näitusel.

00 untitled-04938.jpg
untitled-04877.jpg
untitled-04929.jpg
untitled-04933.jpg
untitled-04935.jpg
untitled-04952.jpg
untitled-04960.jpg
untitled-04968.jpg
untitled-04971.jpg
untitled-5597.jpg
untitled-5600.jpg
untitled-5604.jpg
untitled-5605.jpg
Fotod Gabriela Urm