Kunstiteosed

2023. aastal alustasid Anna Tamm ja Vinzenz Leutenegger projekti, mille fookuses oli Eesti folkloor, pühapaigad ja metsa majandamise mõju pärimusele. Kunstnikud said inspiratsiooni metsanduses kasutatavast mikropaljundamise tehnikast ja plaanisid luua Maajaama uue tehis-pühapaiga ehk kloonhiie. Kloonimiseks valiti männipuud (Pinus Sylvestris) enne kui need lageraie käigus maha võeti. Vaatamata pingutustele ei õnnestunud taimedel katseklaasis säilida ja inkubatsioon ebaõnnestus. Seetõttu pidid kunstnikud oma teose ohverdama.

“Kloonhiis” on ringja paigutusega ja jäljendab ühte püha hiie põhikuju. Teose keskpunkt meenutab ohvrikivi ning sümboliseerib laborit, kus kohtuvad teaduslik uurimistöö ja looduse ettearvamatus. Peeglisarnase klaasi sees on katseklaasid hukkunud kloonidega. Seitse posti ohvrikivi ümber tähistavad puukloonidele määratud istutuskohti. Looduslike pühapaikade traditsiooni juurde kuulub paelte sidumine pühade puude külge. Publik on kutsutud hiiepaika aktiveerima ja oma soovilinti posti külge siduma.

Teose loomist toetasid:
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, Eesti Kultuurkapital

Anna Tamm ja Vinzenz Leutenegger on kunstnike duo, kes alustas oma koostööd Hollandis Sandbergi Instituudis, kus neid ühendas mure ökoloogia ja seda mõjutava poliitika pärast. “Metsikud bitid” on nende esimene koostööprojekt, mille käigus tuuakse puude kloonimise temaatika Eesti konteksti.

Anna Tamm Instagram
Vinzenz Leutenegger Instagram

  .Resize "200x"
Gabriela Urm04192.jpg
Fotod: Nima Sarabi, Epp Kubu, Gabriela Urm