Kunstiteosed

Installatsioon kasutab vanadest teleritest pärit Fresneli läätsesid ja geoloogilisi objekte tuues esile tehnika sõltuvuse maavaradest. Läätsed moonutavad vaadeldavat nii, et nende taga olev võib meile näida digitaalse või ka häirununa – nagu ekraanipilt, millel esineb nihe (‘glitch’). Teost võib vaadelda kui ekraanipõhist installatsiooni, mis toimib ilma harjumuspärase tehnoloogiata.

Luubina toimivad läätsed suurendavad geoloogilisi süvakihte: põlevkivi ehk kukersiiti ning kunstliku väljanägemisega tsemenditööstuse jaoks kaevandatavat sinisavi. Kukersiidil võib märgata fossiile ja läätse loodud kuuma graveeringuid.

Töö aluseks on kunstniku reis kukersiidi kaevandusse ning tutvumine Kirde-Eesti geoloogilise ajalooga. Teos vaatleb geograafiliste asukohtade vastastikku sõltuvust ja muutuvate sotsiaal-ökoloogiate hiilivat kummalisust: Maajaama näiliselt puutumatu ja ülev loodus on pingestatud hüperlokaalsete, sageli avalikkuse eest varju jäävate kaevanduse sümbolitega.

Teose loomist toetasid:
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, Eesti Kultuurkapital


Janis Polar on Baselis tegutsev visuaalkunstnik ja -uurija. Tema teosed uurivad muutuvate ökoloogiate paradigmasid antropotsentrilistes süsteemides, nende süsteemide keerukust ning inimeste suhteid loodusmaailmaga seal, kus need ristuvad (meedia)tehnoloogiatega. Ta töötab läätsepõhiste tööriistade ja installatsioonide kallal.

Janis Polari koduleht

.Resize "200x"
janis polar_1.50.1.jpg
Foto Epp Kubu