Kunstiteosed

“Puised vestlused” seob mehaaniliselt kaks mändi puidust uksega, luues teatavat sorti kahekõne, milles elus “metsik” puit ja elutu “kodustatud” puit käivitavad üksteist jagatud materjali kaudu. Kriuksuvad puud ja kräuksuvad uksed kajavad üksteisele vastu – elutust puidust ese räägib puu häälega ja puu hääl saab äratuntavaks sarnasuse tõttu ukse kräuksumisega. Teos rõhutab looduse ja tehiskeskkonna ühisosa, et võiksime vastandamise asemel paremini teadvustada metsikust endi eludes.

NB! Uks ega puud ei ole iga ilmaga vestlemistujus!

Mohar Kalra on ameerika kunstnik, kes loob interaktiivseid teoseid, mis pakuvad igapäevastele objektidele ja tegevustele ootamatuid vaatenurki. Mohar uurib, kuidas me peegeldume tehnoloogilistes, bioloogilistes, ökoloogilistes ja digitaalsetes süsteemides, mis meie elusid ümbritsevad.

Mohar Kalra koduleht
Mohar Kalra Instagram

  .Resize "200x"
wildbits_maajaam_by_Fotomorgaana-3221_cover.jpg
Fotod Fotomorgaana