Metsikud bitid

Metsikud helid

heliresidentuur & õpituba Maajaamas

Toimumisaeg: 9.-17.10.2023
Residentuuri mentor Pablo Sanz

Kandideerimistähtaeg: 22.09.2023
Saada portfoolio või CV ja lühike motivatsioonikiri: sounds@wildbits.ee

“Metsikute helide” residentuuris ja töötoas avastatakse keskkonna heli salvestamise kui kunstipraktika võimalusi. Läheneme salvestamisele kui tähelepanu vormile, tööriistale, mille abil saab uurida maailma ja loomingut.

Maastik ja helilised ökoloogiad Maajaamas ja selle ümber on meie fookuseks ja katselaboriks. Kuulame ja salvestame erinevaid keskkondi (talumaa, metsad, rohumaa, soo) päevasel ja öisel ajal. Vaatleme mitte inimtekkelisi hääli ja erinevaid helilisi väljendusi, ilma ja maastikku, materiaalseid omadusi, keskkonnaprotsesse, inimeste ja teiste bioloogiliste organismide vastastikmõjusid ning “varjatud” helisid ja nähtusi, mis on palja kõrvaga kuuldamatud ja jäävad tavaliselt märkamatuks.

Tegevused hõlmavad tööd nii stuudios kui välikeskonnas, arutelusid, ühiseid kuulamisi ja esitlusi. Residentuuris käsitletakse keskkonnaheliga töötamise tehnilisi, esteetilisi ja kriitilisi aspekte, antakse ülevaate erinevatest meetoditest, helitehnoloogiatest ja salvestusseadmetest, praktilistest kaalutlustest, mida kohapeal töötades arvestada ning sellest, kuidas ideele ja projektile läheneda.

Töötoas kasutatakse salvestustehnikat ja erinevad mikrofone, tutvutakse ruumilise heli salvestamise tehnikatega nagu ruumiline stereo, mitmekanalilisus ja ambisoonika ning puudutatakse vähem tavapäraseid kuulamisstrateegiaid ja -tehnoloogiad (hüdrofonid, kontaktmikrofonid/solid vibration, paraboolpeegeldajad, ultraheli ja elektromagnetiline kuulamine), töötlemine ja helitöötlusprogrammid ning kompositsioon ja esitlemise võimalused.

Töötuba tõstatab küsimusi “field recordingu”, “helimaastiku” ja “loomuliku” heli traditsiooniliste käsitluste üle ning mõtestab kuulamist kui alati toimuvat tugeva mõjuga praktikat, mis on heliloomingu ja kompositsiooni aluseks. Residentuuri jooksul mõtiskletakse ka erinevate kuulamisviiside ja selle üle, kuidas keskkonna kuulamise praktikad häälestavad meid skaalale, mis asub inimesest väljaspool.

Pablo Sanz

.Resize "800x"

Residentuuri-õpitoa osalisi tuleb Eestisse juhendama Pablo Sanz – kunstnik, helilooja ja uurija Hispaaniast, Katalooniast. Tema keskkonnahelidel põhinevad tööd uurivad mitmete lähenemisviiside kaudu inimkehade, materjalide, tehnoloogiate põimumist ja loovust, ergutades sensoorset ökoloogilist teadlikkust. Ta peab kuulamist poliitiliseks aktiks, mille eesmärk on vastu seista kaasaegsetes ühiskondades domineerivatele tendentsidele ning kultiveerida alternatiivseid olemis- ja mõtlemisvorme. Sanz on võtnud osa arvukatest rahvusvahelistest kunstiresidentuuridest, vestlustest, seminaridest ja töötubadest.

Pablo Sanzi koduleht
Pablo Sanzi bandcamp

Kes on oodatud osalema?

Eestis baseeruvad (heli)kunstnikud ja muud loovisikud, kes on huvitatud helidega, täpsemalt keskkonnahelidega töötamisest. Ootame kandidaatide CVd või portfooliot ja lühikest motivatsioonikirja. Välja valitakse 4 osalejat. Residentuur ja õpituba on osalejatele tasuta. Ööbimine ühestes ja kahestes tubades. Korraldatud on ühised lõuna- ja õhtusöögid.

Töötuba ja residentuur sobib kõige rohkem neile, kellel on mõningane varasem kogemus helide ja muude keskkonna või kohaspetsiifiliste kunstipraktikatega tegutsemisel. Samuti neile, kellel on teada helisalvestamise põhialused ning varasemast tuttav mõni töötlusprogramm. Kuid kandideerima on oodatud kõik asjast huvitatud loovisikud, olenemata varasemast kogemusest. Ootame mitmekülgset gruppi ja püüame pakkuda igaühe vajadustele ja ootustele vastavat tuge ja juhendamist. Töökeeleks on inglise keel.

Vajalik varustus

Salvestustehnika, mikrofonid ja lisatarvikud on kohapeal olemas. Osalejad võivad kaasa võtta ka oma salvestajad, mikrofonid ja kõrvaklapid, et töötada iseseisvalt. Soovituslik on kaasa võtta arvuti mõne helitöötlusprogrammiga, millega oled juba tuttav. Maajaamas on olemas ka kohalik arvuti, isikliku arvuti kaasa võtmine pole kohustuslik.

Residentuurijärgsed plaanid

Maajaam kutsub osalejaid protsessi lõpus looma oma residentuuri jooksul tehtud salvestuste ja kogetu põhjal heliteost. Kogutud heliteosed võidakse avaldada kogumikul või neid võidakse esitleda näitusel või kuulamissündmusel.

Toetajad

Eesti Autorite Ühing, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Tartu 2024

◖◖⚈◖

“Metsikud bitid” on tehnoloogilise kunsti residentuuri- ja näituseprogramm, mis kulmineerub suure vabaõhunäitusega 2024. aasta suvel Lõuna-Eesti kuppelmaastike vahel. Rahvusvahelisel näitusel uuritakse inimese, tehnoloogia ja looduse kokkupuutepunkte. Näitus kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.

“Metsikud helid” on “Metsikute bittide” kõrvalprogramm, mille eesmärgiks on edendada keskkonnahelidel põhinevate teoste loomist ja jagada kogemusi aktiivse kuulamise ja koostööpõhise uurimise kohta.

Foto Silvia Jánošková