Kunstiteosed
“Tilkuvad kujud lupjuvas metsas” on biomorfne skulpturaalne teos, mida saab Maajaama keskkonnas vaadelda justkui kestvuslavastust. Soolveega täidetud kristalsed nõgusused teisenevad ajapikku, need täituvad ja aurustuvad, metallid oksüdeeruvad ja roostetavad – aeg, ilm ja atmosfäär ei ole pelgalt välised mõjurid, vaid osa teosest. Teos häälestab tähelepanu inimelust suuremale ajaskaalale. Materjalina on kasutatud peamiselt kohapealt leitud plastprügi, mida on töödeldud pseudoalkeemilise transmutatsiooni meetodil geoloogilist kivimit meenutavaks vormiks. Need erinevad moodustised lebavad samblike ja sammalde vahel, rõhutades bioloogilise ja geoloogilise sfääri põimumist.

Greg Orrom Swan on Londonis elav kunstnik, disainer ja õppejõud, kes vaatleb, kuidas tänapäevane bioloogia ja iidne geoloogia ristuvad nii süsteemsel- kui ka mikrotasandil. Installatsiooni, digitaalset meediat ja kogemuslikku kunsti kombineerides, uurib tema looming inim- ja mitteinim maailmate vahelisi keerulisi seoseid.

Greg Orrom Swan Instagramis
Greg Orrom Swani koduleht

  .Resize "200x"
greg_1.209.1.jpg
Fotod: Epp Kubu