Kunstiteosed

Mõistatusliku ja sümbolistliku antennina on teose eesmärk suunata meie tähelepanu ümbritsevale keskkonnale ning kutsuda külastajaid kohalolusse. See on justkui utoopiline tööriist, mis lahendab olulist probleemi ehk võimetust kohal olla. Installatsioon käsitleb tehnoloogia dekonstrueerimist ja toob tähelepanu ruumile, mida tehnoloogia asustab. Objekti puude vahelt avastamine võib külastajalt ka mõningast süvenemist nõuda.

Kunstnik on skaneerinud konkreetset puutüve, mille lähteandmete põhjal on omakorda modelleerinud antenni meenutavad skulptuurid. Kõik loomiseks kasutatud materjalid on leitavad näituseala ümbrusest. Teos on valmistatud 3D-prinditud savist ja töödeldud kuusevaigust ning selle kinnitamiseks on kasutatud pajuoksi.

Teose loomist toetasid:
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, Eesti Kultuurkapital, Savvaļa

Uģis Albiņš on visuaalkunstnik, kes töötab Riias, Lätis. Tema tööd uurivad ja seavad erinevate tehnikate kaudu kahtluse alla meid ümbritseva maailma. Uģise looming keskendub abstraktsete probleemide lahendamisele, tootmistehnikate esiletoomisele ning igapäevaste kogemuste uurimisele

Uģis Albiņši koduleht
Uģis Albiņš Instagramis

  .Resize "200x"
UgisSavvalas_byNimaSarabi.jpg
Ugis_byNima Sarabi.jpg
Fotod Ingmar Järve, Nima Sarabi